De buurtsportcoaches

Inleiding

Hallo meisjes en jongens,

Misschien kennen jullie ons al, wij zijn het Buurtsportteam Zeewolde Sportief en Gezond van de Gemeente Zeewolde. Het Buurtsportteam maakt onderdeel uit van Welzijn Zeewolde. Samen helpen we inwoners van Zeewolde bij het sporten en bewegen. En daar horen jullie ook bij!

Wat de Buurtsportcoaches willen bereiken is dat meer inwoners van Zeewolde gaan sporten en bewegen. En dat ze dat ook vaker doen. Want als je fit bent en je je goed voelt, dan is dat goed voor je gezondheid. Maar sporten en bewegen is ook gezellig. Je leert zo weer andere leeftijdgenootjes kennen.

Aanbod

Samen met bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties organisseren we activiteiten in de buurt. op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl. Zo organiseren we activiteiten op de schoolpleinen, organiseren we trainingen voor verenigingen en helpen we bij de gymlessen op school. Maar we organiseren ook sportinstuiven, zoals het Vakantie Sport Spektakel. In de wijken organiseren we activiteiten waar je aan mee kunt doen. Met met het met programma Beweegprikkels komen we bij de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen.

Verder steunen we Sportkanjers Extra, voor kinderen die niet zoveel bewegen. Daarbij leren we ze om gemakkerlijker te bewegen, zodat ze er ook weer plezier in krijgen. Sommige kinderen vinden sporten en bewegen namelijk minder leuk, bijvoobeeld omdat ze er niet zo goed in zijn. En we geven we informatie over een gezonde leefstijl. Want naast sporten en bewegen helpt ook gezond eten en voldoende drinken dat je je lekker voelt en gezond bent.

Wil je meer weten over de Buurtsportcoaches? Vraag het ons als je ons tegenkomt, of kijk op www.welzijnzeewolde.nl/sportief-gezond. We hebben ook een facebookpagina.

Heel veel plezier met de sport- en beweegimpuls en misschien tot gauw!

Sportieve groeten van het Buurtsportteam Zeewolde