Sport & Cultuur fonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, zwemdiploma A te halen, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter! 

Te weinig geld?

Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. We betalen de contributie / lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Zo kan een kind meedoen!

Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat

Hoe werkt het?

Stap 1. Vraag aan de juf of meester op school, de buurtsportcoach, schuldhulpverlener of bij het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor u kan doen. Het lokaal aanspreekpunt weet wie de intermediair is, dit is diegene die de aanvraag doet.

Stap 2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag via jeugdfondssportencultuur.nl

Stap 3. De intermediair hoort vaak binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat u dat weten.

Stap 4. Als de aanvraag goedgekeurd is, kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dans- of muziekschool of organisatie waar uw kind op les wil. Wij betalen de contributie / lesgeld direct aan de sportclub / lesgever. U ontvangt zelf geen geld.

Waarom is het Jeugdfonds Sport & Cultuur belangrijk?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. In totaal leefden ruim 272.000 minderjarigen (0 tot 18 jaar) in armoede (bron: SCP Armoedesignalement 2017) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, wèl sporten of zich creatief ontwikkelen.

Goed om te weten!

• Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit een gezin gedaan worden.

• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair.

• De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar uw kind les heeft.

• Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar; voor zwemles diploma A geldt een minimale leeftijd van 6 jaar.

• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

• Kijk voor exacte spelregels per gemeente op jeugdfondssportencultuur.nl 

Contact persoon gemeente Zeewolde:

Renate Harms 
R.harms@zeewolde.nl
036-522 9599

Zwemdiploma A
Guppen club/Jeugd ponyclub