Tegemoetkoming energie

De provincie Flevoland stelt een regeling open voor stichtingen en verenigingen binnen de Sport- en Cultuursector, waarbij een tegemoetkoming aangevraagd kan worden voor de energiekosten in de periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.  


De regeling met de Tegemoetkoming in Energiekosten is afgerond. De afgelopen periode zijn alle toegekende aanvragen uitbetaald en hebben we veel positieve reacties ontvangen. Een aantal voorbeelden:
 
'De Tegemoetkoming in Energiekosten is hard nodig en dit steuntje in de rug stellen wij daarom zeer op prijs.'


'Bedankt voor de toekenning, we zijn hier als stichting hartstikke blij mee en het bedrag is meer dan welkom.'

'We hebben het niet nodig, we gunnen het andere verenigingen.'

'Dat is geweldig nieuws! Wij gaan dat geld gebruiken voor verder verduurzaming van onze gebouwen. Super bedankt!'
 
In Zeewolde hebben 27 aanbieders een tegemoetkoming ontvangen, waarvan 73% uit de Sport

Dit is een initiatief van de Provincie Flevoland, Kunstlink Flevoland en Sportservice Flevoland